อัตราค่าบริการ

ห้องน้ำ – ห้องส้วม

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน ระบบระบายน้ำมีปัญหา ส้วมตัน ชักโครกตัน ลาดน้ำลงบ้างไม่ลงบ้าง ซึ่งอาจเกิดจากผงฝุ่นที่จับตัวกันนาน ๆ สบู่ กระดาษชำระ เส้นผม หรือเศษสิ่งปฏิกูล

ห้องครัว

ห้องครัว ปัญหาท่อตันในห้องครัว ในโรงอาหาร มักจะพบอยู่เป็นประจำ อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดมาจากเศษอาหาร หรือสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในท่อ ทำให้เกิดการอุดตันและระบายน้ำได้ยาก

ลอกท่อระบายน้ำ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน น้ำขัง ระบบระบายน้ำมีปัญหา ภายนอกอาคาร ซึ่งปัญหาอาจเกิดจาก ใบไม้ เศษสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เศษผ้า ขยะมูลฝอย เข้าไปอุดตัน จำเป็นต้องลอกท่อ

มืออาชีพ มากประสบการณ์
แก้ได้ไว เห็นผลทันที